Vyhledávání


Kontakt

ČRS, z.s., MO Letohrad
Orlice 312
Letohrad
561 51

E-mail: crsletohrad@seznam.cz

Mimořádná dotace města Letohradu na realizaci opatření k udržení chovu ryb v líhni v době hydrologického sucha a vysokých teplot 2018

        Rok 2018 byl pro chov lososovitých ryb v místní líhni velmi náročný a nepříznivý. V podstatě již od počátku května, malý přítok z Jablonského potoka, vysoké teploty  vody a nedostatek kyslíku  v chovných rybníčcích   způsoboval hospodáři i správci líhně velké starosti. Jediným řešením, které se ze zkušenosti dalo provést k "záchraně chované rybí obsádky" Sivena amerického v tržní velikosti i ve stáří 1 rok spočíval v instalaci a provozu čeřících  a provzdušňovacích zařízení v každém rybníčku. Všechna tato zařízení, která musela být pořízena jsou na elektrický proud, což   si vyžadovalo zvýšené náklady  a nezanedbatelný vliv na optimální financování provozu líhně.  Z tohoto důvodu jsme se  obrátili na město Letohrad  se žádostí o poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 20 tis. Kč , která by  pokryla  tyto provozní vícenáklady. Žádosti bylo v plné výši  vyhověno, za což velmi děkujeme. Díky tomu se podařilo toto klimaticky nepříznivé  období přečkat jen s malými ztrátami. Ještě jednou děkujeme představitelům města Letohradu za pochopení a pomoc.

 

        Budeme se snažit tuto vstřícnost  městu Letohrad naší činností  vrátit. Již v říjnu 2018 se zůčastníme besedy s žáky  6-9 třídy  ZŠ  Komeského o rybářství, rybaření na téma rybáři a příroda.... ,aby i ti nejmladší měli představu o co v rybářském "sportu" jde především. Třeba někoho beseda zaujme natolik, že se k nám na podzim přidá do rybářského kroužku a jednou se stane i aktivním rybářem a možná i chovatelem ryb.  

 

                                                                                                za MO ČRS Letohrad  přítel Fiedler - jednatel spolku